Při neustálé snaze poskytovat našim klientů komplexní řešení jejich požadavků a úkolů na 3D měření se snažíme rozšiřovat i portfolio nabízených měřících strojů.
Díky našemu úsilí můžeme v dnešních dnech s radostí oznámit, že jsme navázali spolupráci firmou API a 3D měřící zařízení nabízená naší společností ALWAID s.ro. rozšířili i o laser trackery této renomované mezinárodní společnosti.

Firma API je již více než 30 let průkopníkem se zařízeními využívající laserového paprsku pro měření a kalibraci. Zakladatel firmy API Dr. Kam Lau, vynalezl první laser tracker
při své práci v NIST (National Institute of Standards and Technology), pro určení přesnosti průmyslových robotů.
Od svého založení se firma API soustředí na zlepšování výrobních procesů pomocí automatizace v metrologii. Jako vynálezce laser trackerů a laserového interferometru s 6 stupni volnosti je API měřítkem pro technologické inovace. Těchto firma API využila i při vývoji a následné výrobě laser trackerů řady Radian.

Historie laser trackerů API pokračuje i v nejnovější řadě trackerů RADIAN nabízející nejmenší, nejlehčí a nejpřesnější mobilní trackery na trhu.