Metrolog X4 a Silma X4 verze 10 jsou nyní dostupné!

Nová vylepšená verze X4 pro posílení průmyslových procesů.

Skupina Metrologic s potěšením oznamuje uvolnění své nejnovější 3D univerzální inspekční platformy, postavené na výkonné architektuře X4 a vylepšené zkušeností uživatele. S téměř 40 novými funkcemi tato nejnovější verze přináší vylepšení včetně zaměření na:

  • Vizuální přetažení na dílčí programy a databáze
  • Nová funkce zobrazuje / skrývá pokročilé funkce
  • Zlepšené schopnosti automatického plánování dráhy robota
  • Nová strategie snímání dráhy sondy na rovinných prvcích
  • Přidání Gaussova grafického znázornění v modulu statistik
  • GD&T a Virtual Gaging zlepšené vykreslování a 3D reprezentace
  • Nové a rychlejší počítání algoritmů pro Mesh

A mnoho dalších dokonale přizpůsobených všem vašim stávajícím a budoucím zařízením: CMM, ramena, Laser trackers, roboty atd.