Měřící rameno – 3 tipy jak se stát expertem

Měřící ramena se běžně používají v různých aplikacích, jako jsou reverzní inženýrství, kontrola
kvality nebo rychlé prototypy a kvalita těchto přenosných systémů je jasná. Některé faktory však
mohou ovlivnit kvalitu dat z měřícího ramene – pracovní prostředí, operátor, organizaci úkolů.
Proto jsme pro vás připravili základní 3 tipy jak měření zlepšit.

1) Nenapínejte měřící rameno, nepoužívejte sílu při pohybování

Když měřící rameno natáhnete do maximální polohy, může se zhoršit přesnost nebo poškodit rameno. Aby se předešlo těmto problémům, rameno v těchto polohách nebude snímat, pokud vyhodnotí velkou odchylku. Na kloubech 2, 4 a 6 jsou instalovány koncové spínače mechanické i softwarové, které zabrání dalšímu poškození.

2) Vyvarujte se přílišnému pohybování sondou v průběhu měření

Během snímání se nepohybujte. Lehce se to řekne, ale na některých kluzkých materiálech je to velmi obtížné. Funguje jednoduchá pomůcka, kde si sondu vložíme mezi palec a ukazováček. Je potřeba se ale ujistit, že teplo z prstů neovlivní výsledek měření. Měřený výrobek by měl být pevně přichycen ke stabilní podložce aby jsme se vyhnuli nechtěnému posunu součásti.

3) Pravidelně kalibrujte sondy

Sondy jsou vysoce přesné 3D měřící nástroje. Nejmenší kalibrační vada sondy ovlivňuje každé měření. Během delšího a
pravidelného používání ramene se proto doporučuje pravidelně kalibrovat tyto sondy. Sondu se nesnažte silou přitlačovat k dílu