ŠKOLENÍ OBSLUHY

ZEFEKTIVNĚTE SVÉ POSTUPY

Školení obsluhy souřadnicových měřicích strojů je žádanou službou, jejímž cílem je naučit obsluhu CMM efektivně pracovat s měřicím software a správně ovládat souřadnicové měřicí stroje tak, aby se podstatně zvýšila produktivita souřadnicového měřicího stroje a zároveň se snížila rizika poškození stroje vlivem nesprávného zacházení.

Domluvte si s námi školení vašich techniků.